Invest Construction


Uprawnienia budowlane - specjalność architektoniczna - Wejdź na stronę i dowiedz się więcej!


Uprawnienia budowlane - specjalność architektoniczna

W Invest Construction można wziąć udział w szkoleniach z zakresu budownictwa. Dotyczą one również specjalności architektonicznej. Tego typu uprawnienia są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych przy: projektowaniu obiektów budowlanych, kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektów, sprawowaniu nadzoru autorskiego, sprawdzaniu projektów budowlanych, pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Żeby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać wykształcenie kierunkowe, a także odbyć praktykę zawodową. Egzamin podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną. Warto przygotować się do niego z odpowiednimi materiałami szkoleniowymi.


Invest Construction
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
Tel.: 515870249
REGON: 360407814
WWW: